NL EN Hoofdpagina | Pinguïns | Projecten | Reizen | Foto's | Publicaties | SensorWiki

Student projecten

DFC99 Haptische communicatie

September 2012 - juni 2013
Roos Flapper (M2.1)

Het idee achter het project is de vermeende relatie tussen interactie-voorkeur en het hebben van aandacht. Er zijn sterke aanwijzingen dat mensen met een aandachtsstoordis zoals ADD en ADHD een sterke voorkeur voor haptische interacties hebben. De methodiek bestaat uit een onderzoek in enquete vorm en onderzoek door middel van tactiele objecten.

Top

DPC35 Producten ter bevordering van sociale interactie

September 2012 - januari 2013
Ineke Neutelings (M1.1)

Onze belangrijkste methode om sociale vaardigheden aan te leren en ons social uit te drukken is de menselijke taal. In dit project werd de communicatie tussen horende mensen en doven bestudeerd. De wereld van de doven is verkend bij Eetlokaal LT in Amsterdam, een restaurant waar hoofdzakelijk doven werken. Het gevolg was een aantal concepten om de communicatie tussen doven en tussen doven en horenden te verbeteren.

Eén concept is daadwerkelijk gemaakt en in het eetlokaal gevalideerd. Het bleek dat doven methodieken ontwikelen om elkaars aandacht te trekken. Zo werd bijvoorbeeld met het licht geknipperd om op afstand iemand te roepen. Dit is echter niet altijd gewesnt in publieke ruimtes zoals een restaurant. Daarom is er geexerimeteerd met een riem waarmee door middel van trilmotoren de aandacht getrokken kon worden.

Top

DFC97 Stage AOT

September 2012 - Januari 2013
Marjolein Kors (B3.1)

Uit een voorgaand project met Simone de Waart van Material Sense had Marjolein nog een technologie op de plank liggen om siraden op een niet-permanente manier op de huid te printen. Dit product hebben we uitgekozen om te laten verhandelen door het Arbeids OntwikkelTraject (AOT) van epilepsie en slaapinstituut Kempenhaeghe met de bijbehorende school de Berkenschutse.

Bij het AOT kunnen jongeren met een sociale beperking oefenen met werk in een beschermde omgeving. Samen met het AOT is een webwinkel opgezet waardoor niet alleen een omgeving ontstaan is waarin de jongeren sieraden kunnen ontwerpen, maar ook de internet pagina kunnen beheren, de verkoop regelen en het magazijn bijhouden.

Top

DPC37 Wellbeing in urban areas

September 2012 - january 2013
Ruben Delil (B2.2)

De marathon van Eindhoven is een groot jaarlijks event waar zo'n 150.000 tot 200.000 bezoekers op afkomen. visitors every year. Een dergelijke grote groep mensen in de binnenstad heeft het gevaar tot gevolg dat het op sommige smalle plaatsen te druk wordt. De gemeente Eindhoven zag dit p[robleem ook en heeft de faculteit Industrial Design gevraagd dit te onderzoeken. Het bleek dat veel mensen naar bijvoorbeeld het stadhuidplein gaan omdat ze simpelweg niet weten hoe het traject van de marathon verder loopt. Ook weten ze niet dat er op andere plaatsen ook muziek en activiteiten zijn. De oplossing was een Android App waarme het parcours zichtbaar gemaakt kan worden en alle bijbehorende belangrijke punten. De veronderstelling was dat hiermee niet alleen de mensen massa beter zou versrpeiden, maar dat ook de politie en de organisatie beter zouden weten waar de knelpunten zitten. Tijdens de marathon van 2012 is deze App daadwerkelijk ingezet en is een grote hoeveelheid informatie die verzameld om in de toekomst de marathon nog beter te organiseren.

Eindhovens dagblad
Omroep Brabant

Top

DPC35 Producten ter bevordering van sociale interactie

September 2012 - januari 2013
Koen Appels (B1.1)
Auke van der Grinten (B1.1)
Koen van Gaalen (B1.2)
Iris Minkenberg (B1.2)

"Lumi" is een interactief communiceer middel waarmee familieleden elkaar berichten toe kunnen spelen. Het bestaat uit verschillende memo-recorders die als oplichtende bollen in een boom hangen. Iemand kan een bericht inspreken voor een ander, en de ander zal deze dan vinden doordat de bol oplicht. Op deze manier zou het inspelen op de drukke agenda's die jonge gezinnen tegenwoordig hebben.

Top

DFC99 Social Shopping

Januari 2012 - juni 2012
Nicholas Nelson (M2.1)

In onze huidige maatschappij met sociale media en smartphones moeten wij omgaan met een overmaat aan informatie. Veel informatie is zinloos en komt op tijdstippen wanneer we er niet om vragen. Ons digitale level bestaat naast ons normale leven en staan elkaar soms in de weg. Het idee van dit peoject kwam voort uit de gedachte om de mogelijkheden van on-line internet shoppen te combineren met de sociale voordelen van winkelen met vrienden in normale winkels.
Het gepresenteerde idee is een Android applicatie waar gebruikers een digitaal persoonlijk cadeautje kunnen achterlaten op een bepaalde plaats. Het is een bericht dat voor een specifieke persoon op een fysieke lokatie wordt achtergelaten. Deze persoon kan het daar dan ook weer vinden als een bewijs dat er aan hem of haar gedacht is. Er kan dan bijvoorbeeld bij een boekwinkel gezegd worden dat er binnen een erg interessant boek ligt. Er kan aandacht aan het bericht gegeven worden zoals dat met cadeautjes gebeurt. De kracht zit vooral in het feit dat digitale berichten nu gefilterd worden op plaats: er is niet langer meer een overload van niet-specifieke berichten.

Top

DPC30 WoodYou

Januari 2012 - juni 2012
Josha Woudstra (B3.2)

"Woodyou" is een instrument dat uitnodigt om jezelf in muziek uit te drukken. Het is geïnspireerd door samen te werken met een jongen met het syndroom van Down, en geeft daardoor de puurheid van muziek zoals kinderen en verstandelijk gehandicapten dat kunnen. Het proces bestond uit het samenbrengen van vier gevoelsmatige ingredienten: het materiaal hout, het ambacht van het bewerken van hout, muziek, anthroposofie en verstandelijk gehandicapten. Het uiteindelijke instrument is een duim-piano waar ook op getrommeld kan worden. Het nodigt uit om muziek te maken en beloont dat zodat de gebruiker er meer mee wil doen. Het geeft een uitlaatklep om muziek te ervaren in alle puurheid. Exploraties zijn samen gedaan met de Choroi werkplaats.

Top

DPC34 ike

Januari 2012 - juni 2012
Bas van Hoeve (B3.2)

Recente inzichten wijzen er op dat mensen met ontwikkelstoornissen, waaronder het autistisch spectrum, moeite hebben met het omgaan met tijd. Dit komt tot uiting wanneer het gaan om executieve taken zoals plannen en het omgaan met uitgestelde aandacht. Het "ike" planbord is een hulpmiddel waarmee kinderen met autisme hun dag kunnen bespreken en plannen waarbij zij kunen denken in hun eigen besef van tijd. Voor hun werkt het bord in "eet-tijd", d.w.z. de dag is ingedeeld in segmenten tussen ontbijt, lunch en diner. De ouders kijken naar hetzelfde bord, en denken in klassieke klok-tijd. In andere woorden: het bord is een interface tussen het cognitieve model van de ouders en het autistisch kind als het gaat om tijds planning.

Het prototype van "ike" zal te zien zijn op de "Design Cares" tentoonstelling van de Helsinki & Dutch Design Week 2012.

Final Bachelor Project ike from Bas van Hoeve. Video: Hoeve.f4v

Top

DPC30 Q-Bix

Januari 2012 - juni 2012
Robert Noome (M1.1)

Dit project beoogde de eigenwaarde van mensen met dyslexie te vergroten door te ontwerpen voor communicatie. In onze maatschappij zijn we erg afhankelijk van lezen en schrijven. Iemand die daar moeite mee heeft zal al snel als dom aangemerkt worden. Echter, hierbij wordt dan voorbijgegaan aan de andere intelligenties zoals ruimtelijk inzicht, creativiteit en sociale vaardigheden die deze mensen vaak beter ontwikkeld hebben. Het eindresultaat was een spel waarbij kinderen een 3D blokjesmodel moesten namaken van een platte tekening. Omdat dit ruimtelijk inzicht vergt presteren dyslectische kinderen hier beter dan niet-dyslectische kinderen wat dan weer begrip en zelfvertrouwen geeft.

Top

DPC24 SETT

September 2011 - januari 2012
Hugo Christiaans (M1.2)

Sett, Noors voor "zicht" en "zien", is een prototype dat als een extensie werkt voor de zintuigen om zo de kwaliteit van leven te verbeteren voor blinden. we leven immers in een wereld waar veel informatie via licht wordt overgebracht. Blindheid, of slechtziendheid, heeft daarom een grote impact op het leven van mensen. Het geeft namelijk niet alleen praktische problemen in oriëntatie en communicatie, maar het geeft ook een sociaal isolement omdat het mensen afschermt van non-verbale communicatie. Het niet kunnen waarnemen van een gezicht en gezichtsuitdrukkingen beperkt het zelfvertrouwen van blinden en slecht zienden omdat de emotionele laag van conversaties gedeeltelijk verloren gaat. Ook het ontbreken van kennis over wie er praat en wie er contact zoekt is problematisch.

Het is technisch mogelijk om met beeldbewerking mensen en gedrag ven mensen te herkennen. Sett maakt echter gebruik van een veel eenvoudiger principe en was daarom in een korte tijd te realiseren. Het systeem bestaat uit een camera die detecteert of iemand zijn ogen naar de blinde richt. Op dat moment wordt er via een trilsignaal op de arm aangegeven dat er sociaal contact is. Met andere woorden: Sett herstelt niet het zicht, maar herstelt de sensatie van aangekeken worden hetgeen in sociale interactie de essentie van zien is.

Het concept van Sett was ontwikkeld in een voorgaand semester in een ander thema, maar is als research project voortgezet in het thema Changing Behavior om gevalideerd te worden.

Top

DPC24 AutiBuddy

September 2011 - januari 2012
Wouter Jansen (B3.2)

Kinderen met Autistisch Spectrum Disorder (ASD) voelen zich een uitzondering terwijl ze een van de vele zijn. Ongeveer één procent van de bevolking zou een vorm van ASD hebben. Een kenmerk is een beperking in de communicatieve vaardigheden waardoor in het bijzonder communicatie over de emotionele toestand moeilijk is. De "AutiBuddy" is een tool waarmee juist dit aspect aangepakt wordt.

Top

DPC24 Course

September 2011 - januari 2012
Teun van Roessel (M1.1)

Kinderen met ADHD hebben problemen met concentratie op school. Daarnaast is het omgaan met tijds- en taakplanning problematisch. De leerkracht zal dus de aandacht naar individuele ADHD leerlingen moeten verschuiven hetgeen verstorend werkt in een klas. Het idee achter het Course systeem is dat de momenten waarop een leerling een concentratie-sip heeft wordt benut om actief iets aan de bewustwording van de planning te doen. Dit gebeurt in een niet competitieve spelenderwijs setting.

Het Course systeem draait op een centraal planbord in de klas. Kinderen kiezen hun eigen tag waarmee ze vertegenwoordigd worden op het bord. Bij zelfstandig werk kunnen leerlingen, wanneer ze een deel van hun taak afhebben, hun voortgang op het bord zichtbaar maken. Hiertoe moeten zij naar het bord lopen om hun tag als in een spaarpot in het systeem te gooien. Op deze manier kan de gehele klas, inclusief de leerkracht, de ontwikkeling van taken zien groeien.

Top

DPC25 Wat te doen overdag om 's nachts beter te slapen?

September 2011 - januari 2012
Sergej Lojko (M1.1)

Slapen doen we natuurlijk 's nachts, maar de factoren die slaap be√Ønvloeden die regelen we overdag. Het hier voorgestelde product nodigt uit om een rustmoment in te bouwen wanneer er te lang aan een stuk achter aeen computer gewerkt wordt. De interactie die uitgenodigd wordt, is het aaien van een stoffen element op het bureau. Op dit element zitten dikke zachte vingers die een soort kippenvel krijgen. Dit bleek een erg natuurlijke manier van interactie uitnodigen te zijn. Op deze manier worden er repeterende rustmomenten gecreëerd overdag om het slapen 's nachts te vergemakkelijken.

Dit is een video over het concept SleepBap van Sergej Lojko: Sergej.mp4

Top

DPG49 Een product voor en door autisten

Januari 2011 - juni 2011
Ilse Maessen (B1.2)
Marjolein Kors (B1.2)
Jesse Meijers (B1.2)
Sebastiaan de Monte (B1.2)

In samenwerking met het Arbeidsontwikkeltraject (AOT) van de school De Berkenschutse is gewerkt aan hulpmiddelen die het leven van autistische jongeren en kinderen zullen vergemakkelijken. In dit project was het resultaat het vriendelijke monster "Arno". Een belangrijke houvast in het leven van autistische jongeren, is het contact met de ouders. Arno fungeert hierbij als een communicatiebrug. De voet van Arno maakt een tappende beweging wanneer een persoon in de omgeving wordt waargenomen. In combinatie met het vriendelijke uiterlijk van Arno, zal dit gedrag uitnodigen contact te zoeken. Als Arno vervolgens gestreeld wordt, reageren de oren op dit contact. Als deze bondig tot stand gebracht is, kan Arno gebruikt worden om het autistisch kind te benaderen.

Arno

Voor dat het idee van Arno er was, is eerst een studie gemaakt van hoe het voelt om autistisch te zijn. In een filmpje is geprobeerd de kijker dit te laten ervaren.

Top

DPA46 Retrospectieve tijd en dyslexie

Januari 2011 - juni 2011
Rens Brankaert (M1.2)

Een samenwerking met het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie Kempenhaeghe heeft geleid tot interesse in het onderwerp tijdsbesef. Er lijkt een verband te bestaan tussen enkele leer/cognitieve stoornissen en het ontbreken van voldoende tijdsbesef. In dit project is één aspect uitgewerkt: namelijk de relatie tussen dyslexie en het vermogen tijdspatronen te reproduceren. Er is een ontwerp gemaakt en getest voor een spelvorm waarin geluidspatronen herhaald moeten worden. Dit is getest bij kinderen met en zonder dyslexie en de aandacht ging uit naar hun vaardigheid en leercurve voor deze taak. De resultaten zijn op 7 oktober 2011 op de "Science Fair TU/e and Kempenhaeghe" als poster gepresenteerd.

Dyslexia Top

DPA37 Een nieuwe ontmoeting met Alice

September 2010 - January 2011
Banaz Palani (B1.1)
Sven Reijnders (B1.1)
Anne Schumacher (B1.1)
Zheliuyi Wang (B1.2)

Bij de faculteit Industrial Design staat een Alice opstelling van 10mx10mx7m waarin het concept van "cultural computing" bestudeerd wordt. De opstelling bevat zes scènes uit het boek van Lewis Caroll "Alice in Wonderland" waarin de interactie tussen vrije keus en emoties centraal staat. Bij het gerelateerde eerstejaars studenten project werd gevraagd het boek van Alice nog een keer te lezen en daarin op zoek te gaan naar een nieuwe scène. Het project resulteerde in de constatering dat Alice in het boek een kind is, maar redeneert als een volwassene. Alle andere karakters in het boek zijn beschreven als volwassenen, maar handelen en reageren als kinderen. Deze omkering van gedrag en uiterlijk geeft voor Alice en de lezer een toestand van verwarring. Dit concept is uitgewerkt in een scène die als setting het partijtje golf bij de Hartenkoningin heeft. De bezoeker krijgt te maken met het conflict tussen willen winnen, en het idee hebben dat het spel oneerlijk is. In het spel kan de bal namelijk zomaar door een luik in de grond vallen, of zal een poortje weglopen als de bal er aan komt.

QueenCroquet Top

DFG97 Stage bij Knol-Ontwerp

September 2010 - January 2011
Jaap Norbruis (B3.1)

Knol Ontwerp

Top

DPG35 Feedback methoden voor stress management

September 2010 - January 2011
Joey van Dun (M1.2)

Biofeedback is een methode om door middel van terugkoppeling van fysiologische parameters grip te krijgen op processen in het menselijk lichaam. Een voorbeeld is het weergeven van stress om op die manier tot rust te kunnen komen. Het meten van stress is vaker gedaan, maar over het weergeven ervan is minder bekend. We zijn op zoek naar een manier om stress weer te geven die intuïtief en eenduidig is om zo bij voorkeur onderbewust stress vermindering tot stand te brengen. Het project heeft geresulteerd in een lamp waarvan de kleur verandert op basis van de emotionele toestand. Op deze manier hoeft de testpersoon zich niet op een scherm of object te focusseren, maar is de feedback overal te zien.

3D Immersion Top

DPG31 WerkDesign

February 2009 - June 2010
Leonie Suckow (B2.2)
Sophie van de Wouw (B2.2)
Casper Vos (B2.2)
Diede Gulpers (B2.2)

Mensen met een fysieke of mentale beperking hebben vaak moeite om een baan te vinden of te behouden. In Nederland alleen al hebben we te maken met meer dan een miljoen mensen die vanwege een handicap niet kunnen werken. Bij zo'n duizend gaat het hier om een autistische handicap. We zijn op zoek gegaan naar middelen en diensten om de autistische medewerker meer kansen te geven. De resultaten zijn getoetst met medewerking van de Ergon sociale werkplaats bedrijven.

Autistische mensen hebben vaak moeite om voor een werkgever te werken. Dit is meestal niet omdat ze de taak niet aan kunnen maar ligt in het aanbod, de omgeving en de atmosfeer op het werk. Sterker nog, recent onderzoek heeft laten zien dat zij vaak veel beter zijn in sommige taken vanwege hun analyserend vermogen en hun precisie. Zeker voor taken op het gebied van software testen en het archiveren van data kunnen zij beter presteren dan reguliere werknemers. Door middel van tools willen wij hun werkomgeving aanpassen zodat hun sociale beperking ze niet belet het werk uit te voeren.

De manier van aanpak was het "4P-model" waarin we onderscheid maken tussen de persoon, de plaats, het proces en het plaatsing proces. Vanuit het perspectief van de persoon heeft Leonie Suckow een tool ontwikkeld om emotionele en sociale feedback tussen de werkgever en werknemer uit te wisselen op een manier die geen blokkade is voor autistische werknemers. Vanuit het perspectief "plaats" heeft Sophie van de Wouw een bureau tool voorgesteld om instructies te geven aan de werknemer en om te kunnen chatten. Het proces en de plaatsing is aangepakt door Casper Vos en Diede Gulpers om voor de werkgever de juiste baan te vinden, rekening houdend met de mogelijkheid om het werk op maat toe te wijzen (job-carving).

WorkDesign LeonieWorkDesign Sophie1WorkDesign Sophie2 Top

DPG22 Ergonomische Batterij

February 2009 - June 2010
Mart Wetzels (B12)
Youssef Zouhair (B12)
Zlati Petkov (B12)
Hoang Mai Lieu (B12)

Er is een nieuwe batterij technologie beschikbaar waarmee batterijen niet kleiner worden, maar vooral de vorm van het element tijdens productie in iedere vorm vervaardigd kan worden. In het bijzonder voor draagbare en medische production zien we een duidelijk voordeel. De opdracht was om op zoek te gaan naar production waar de voordelen van deze batterij technologie volledig tot hun recht komen.

MaiKiddoMart LEDArt Top