Menu

Analyse van koolmees bezoeken in 2015 (zonder nest) en 2016 (met nest)

In 2015 is er geen nest geweest, maar is wel de activiteit met een camera opgenomen. In 2016 was er wel een nest. In de figuren hier onder is te zien dat de activiteit in het huisje (in een jaar waar geen nest as) ergens halverwege november ligt. Er waren hier wel zo'n 50 bewegingen per dag. In een periode met een nest is dat natuurlijk heel anders. Helaas was de camera uit in april, maar toch is te zien dat er een behoorlijk continue beweging in het nest is met honderden bewegingen per dag.

Wat ook interessant om te zien is, is op welk tijdstip van de dag de vogels actief zijn. De meeste beweging is rond 7:00 sochtends als er geen nest is. Deze is smiddags wat rustiger, maar er is weer een piek om 21:00 savonds. We zagen dus al dat er een andr soort bezoek is in de maand november in het geval van geen nest. Zou er dan ook een andere dag0verdeling zijn in November? De laatste figuur laat dat zien. Daarin staan de bezoeken per uur, maar opgesplitst per kwartaal. Inderdaad, in Q4 waarin November zit, is er nog een duidelijk bezoek tussen 15:00 en 17:00. De bewegingen om middernacht zijn waarschijnlijk storingen geweest.

Back to the birds page