Menu

Waterraketten

Omdat het web al vol staat met waterraketten volsta ik hier met slechts enkele foto's en films. De flessen zijn opgepompt met behulp van een gas cilinder. We zijn tot een druk van 8 Bar gegaan.

De eerste foto laat het lanceer mechaniek zien. De fles wordt tegengehouden door een U-vormig plankje ter hoogte van de ring die PET flessen tegenwoordig hebben. Zo kan op commando de fles losgelaten worden. Dit werkt beter dan wanneer slechts een kurk in de fles gebruikt wordt want dan bepaalt de klemkracht van deze kurk het moment van loslaten.

In deze zij-aanzichten is de gas-aansluiting beter te zien. Hier is de lanceerbuis weggehaald. Een lanceerbuis stabiliseert de fles wanneer de snelheid nog laag is.

Enkele filmpjes

Eerste waardeloos schot

Gefilmd vanaf de zolder

Lanceer methode

Om de hoogte van de betere schoten te bepalen is de afschietsnelheid uit het filmmateriaal geschat. Binnen één frame (1/25 sec.) bereikt de fles al een hoogte van anderhalve meter. De snelheid is dan dus 37.5 m/s. Omdat

met m de massa van de fles, v de snelheid, g de gravtitatie constante en h de hoogte. Hieruit vinden we

wat een zeer ruwe benadering is. Door vanaf de zolder naar de lanceringen van de raketten te kijken is te constateren dat de bereikte hoogte een stuk lager ligt (maar 30m wordt zondermeer gehaald).