Menu

Overige documenten en publicaties

Fontys

Bezoek minister president Mark Rutte aan Fontys EGT, 25 februari 2015. Op Fontys pagina, op Brainport.nl, of als pdf.

De Blooms opstelling op GLOW-NEXT, 7-14 november 2015:

HBO’ers máken de toekomst: Hoogwaardige oplossingen voor het bedrijfsleven, in: Goeie Zaken, april 2017

Interview in de "Inside" van maart 2017, het magazine van de studievereniging Innovum

Aankondiging onderzoekslijn Detection & Measurement, 9 april 2018. Op Fontys pagina, als pdf.;

TU/e

Web applicatie voor de Eindhoven Marathon, in: Eindhovens Dagblad on-line, 10 oktober 2012 pdf

Web applicatie voorde Eindhoven Marathon, in: Eindhovens Dagblad, 11 October 2012 jpg

"Technasium", in: IDzine: Newsletter Industrial Design, Technische Universiteit Eindhoven, juli 2012 pdf

UnID 15, 2011. De UNiD is het magazine van de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven en komt twee maal per jaar uit.

Boek Brabantbrein 2011. Deelname BrabantBrein, in het kader van Babant de culturele hoofdstad 2018

Proefschrift

TU Proefschrift An integrated sensor system for monitoring washing processes

Kranten naar aanleiding van promotie:

Wetenschappelijke Scheurkalender

NatLab Journaal

ConText project

Ouderraad lagere school